We help our customers with salary management so their employees can receive the right salary at the right time

Många tar för givet att lönen alltid är korrekt och tänker kanske inte så mycket på allt arbete som krävs innan en löneutbetalning kan göras. I de allra flesta fall är det bara några få uppgifter som behöver föras in i systemet, medan andra har flera saker som ska redovisas och ersättas korrekt. Och allt måste bli rätt, varje gång.

Utöver faktorer som sjukfrånvaro, VAB och semester kommer eventuella provisioner, övertid, reseutlägg, traktamente, tjänstebil och andra faktorer in i bilden. Och när frågor om exempelvis en löneförmån och hur ska den beskattas dyker upp blir det lätt en övermäktig uppgift för den som hanterar lönerna vid sidan av sina andra sysslor.

I Sverige har vi en mängd lagar och regler som reglerar löner och ersättningar. Dessutom har vi olika former av kollektivavtal, och de omförhandlas årligen. Våra Auktoriserade lönekonsulter hjälper er att hålla koll på vilket av alla hundratals kollektivavtal som berör just er organisation.

We help our customers avoid mistakes that affect their employees, and the consequences of said mistakes. This allows you to put your time and energy into your core business instead.

  The benefits of letting Anylator take care of your salary administration

  • We at Anylator are constantly updated on current laws and regulations, for the safety and benefits of our customers
  • Our salary administration services are not dependent on our individual employees. A sudden or unforeseen absence due to illness no longer creates a critical situation for your company En plötslig eller oförutsedd sjukfrånvaro blir alltså inte så kritisk för företaget längre.
  • Den blir mer kostnadseffektiv. Ofta behöver man inte ha en löneadministratör anställd på heltid, och det kan vara svårt att hitta rätt nivå. Anylator hjälper er på den nivån ni behöver och är flexibla när det behövs.
  • In addition, you save time and avoid mistakes

  Referenser på företag som kan intyga vår kompetens