Vi hjälper aktiebolag med all typ av bemanning inom ekonomi

En oplanerad sjukfrånvaro kommer alltid olägligt och kan snabbt bromsa upp arbetet. Om det dessutom händer mitt i ett årsbokslut kan det orsaka mycket extraarbete akut. Vi på Anylator står beredda att hjälpa till med kort framförhållning. Vi har alla en lång erfarenhet av de vanligaste rutinerna och erbjuder både insourcing och outsourcing.

Vi hjälper även till vid planerad bemanning inom ekonomi

Ett vanligt scenario är att man behöver förstärka bemanningen på ekonomiavdelningen under en begränsad tid, till exempel vid föräldraledighet. Vi erbjuder en bred bemanning inom ekonomi såsom löpande bokföring, momsredovisning och betalningar. Dessutom sköter vi bokslut, årsbokslut och årsredovisning.
Vi på Anylator hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet genom att avlasta ekonomiavdelningen och, bland annat, ta hand om deras bokföring. Vi har en lång erfarenhet av den ekonomiska verkligheten från aktiebolag i ett stort antal branscher.

Referenser på företag som kan intyga vår kompetens